Календар

Решения

  • № № 134 – МИ / 11.01.2016

    относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ предсрочно на пълномощията на общински съветник ВАЛЯ ХРИСТОВА КУЙКОВА – ПУЛЕВА, избрана от квотата на Българска социалистическа партия и ОБЯВЯВАНЕ от квотата на Българска социалистическа партия на освободения мандат на нов общински съветник

  • № 133-МИ / 22.12.2015

    относно: ОБЯВЯВАНЕ от квотата на Българска социалистическа партия на освободените мандати на нови общински съветници

  • № 132-МИ / 11.12.2015

    относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ предсрочно на пълномощията на общински съветници: Николай Петков Новаков и Тодор Пенчев Богданов, избрани от квотата на Българска социалистическа партия

всички решения