№ 13-МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на политическа партия „Партия на Зелените“ за участие в изборите за кмет на община Сопот в изборите на 27 октомври 2019г.

№ 12-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Определяне говорител на ОИК Сопот

№ 11-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на работна група по разглеждане на постъпили в ОИК Сопот жалби

№ 10-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Определяне и обявяване на срокове за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК Сопот за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 9-МИ / 09.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на броя на мандатите в община Сопот за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 8-МИ / 07.09.2019

ОТНОСНО : формиране единните номера на избирателните секции в община Сопот

№ 7-МИ / 07.09.2019

ОТНОСНО : ОТНОСНО: определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Сопот

№ 6-МИ / 07.09.2019

ОТНОСНО : ОТНОСНО: Определяне броя на печатите на Общинска избирателна комисия (ОИК) - Сопот, приемане на печатите и определяне на член на ОИК, който съвместно с председателя да извърши маркирането им по уникален начин

№ 5-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : предоставеното от общинска администрация, помещение на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – местни избори 27 октомври 2019

№ 4-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Работно време и дежурства на ОИК Сопот

№ 3-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Начина на номерация на взетите решения от ОИК Сопот

№ 2-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Начина и мястото на обявяване решенията общинска избирателна комисия Сопот в изборите за общински съветници и кметове

№ 1-МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Ред за свикване на заседания и начина на приемане на решения и обявяването им от общинска избирателна комисия Сопот в изборите за общински съветници и кметове

Календар

Решения

  • № 133-МИ / 06.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ КВОТАТА НА Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ), ПОРАДИ ИЗБИРАНЕ НА ДЕЯН ФИЛЧЕВ ДОЙНОВ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ.

  • № 132-МИ / 04.11.2019

    относно: Процесуално представителство на Общинска избирателна комисия Сопот по дела, по които ОИК – Сопот е страна, при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

  • № 131-МИ / 04.11.2019

    относно: приключване на работа в ИП

всички решения