№ 113-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : приключване на работата в ИП.

№ 112-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : реда за предаване от секционна избирателна комисия №16430005 на ОИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г

№ 111-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : извършване ново преброяване на гласовете за избор на общински съветници по преференции на проведените местни избори на 27.10.2019г. на секция №16430003.

№ 110-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : извършване ново преброяване на гласовете за избор на общински съветници по преференции и за кмет на Община на проведените местни избори на 27.10.2019г. на секция №16430005

№ 109-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН В ОБЩИНА СОПОТ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

№ 108-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : промяна състава на секционна избирателна комисия № 16430001 с адрес град Сопот, НУ „Неделя Петкова“ ул.“Иван Вазов“ №51.

№ 107-МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : отмяна на Решение №98-МИ от 23.10.2019г. на ОИК Сопот и вземане ново по същество във връзка с предаване на избирателните списъци за проверка в ТЗ на ГД „ГРАО“ след провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

№ 106-МИ / 25.10.2019

ОТНОСНО : транспортиране, охрана, организацията и вътрешния ред на СИК до и в ОИК Сопот при предаване и съхранение на изборните книжа и материали от изборите при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г. в помещението на ОИК, находящо се в град Сопот, ул.“Иван Вазов“ №55 – Ритуална зала на Община Сопот, определяне на зони за престой и присъствие на наблюдатели, застъпници на кандидатски листи, представители на партии, коалиции и местни коалиции, представители на средствата за масово осведомяване.

№ 105-МИ / 25.10.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатска листа за изборите за общински съветници и кметове, предложени от политическа партия ЕВРОРОМА, за участие в изборите за общински съветници и кметове, които ще се произведат на 27 октомври 2019г.

№ 104-МИ / 25.10.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатска листа за изборите за общински съветници и за кметове, предложен от КП БСП за България, за участие в изборите за общински съветници и кметове, които ще се произведат на 27 октомври 2019г.

№ 103-МИ / 24.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на мерки за организацията и работата на Общинска избирателна комисия Сопот в деня на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 102-МИ / 24.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на мерки за организацията и работата на Общинска избирателна комисия Сопот в деня на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 101-МИ / 24.10.2019

ОТНОСНО : Редът за предаване от СИК на Общинска избирателна комисия Сопот на сгрешен при попълването му протокол с резултати от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 100-МИ / 23.10.2019

ОТНОСНО : график за предаването на изборните книжа и материали на СИК за изборите на 27.10.2019 г.

№ 99-МИ / 23.10.2019

ОТНОСНО : изключване на заснемащи устройства в изборните помещения при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 98-МИ / 23.10.2019

ОТНОСНО : Определяне и упълномощаване на членове на ОИК за предаване на избирателните списъци за проверка в ТЗ на ГД „ГРАО“ след провеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 97-МИ / 23.10.2019

ОТНОСНО : график за предаването на изборните книжа и материали на СИК за изборите на 27.10.2019 г.

№ 96-МИ / 23.10.2019

ОТНОСНО : график за предаването на изборните книжа и материали на СИК за изборите на 27.10.2019 г.

№ 95-МИ / 23.10.2019

ОТНОСНО : определяне на член на ОИК Сопот, който да упражнява контрол при разпределянето на бюлетините, изборните книжа и материали на СИК за изборите на 27.10.2019 г.

№ 94-МИ / 23.10.2019

ОТНОСНО : одобряване на образец на Бланка-чернова за отчитане на преференциите от гласуването за общински съветници за изборите за общински съветници в община Сопот на 27 октомври 2019г.

Календар

Решения

  • № 133-МИ / 06.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ КВОТАТА НА Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ), ПОРАДИ ИЗБИРАНЕ НА ДЕЯН ФИЛЧЕВ ДОЙНОВ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ.

  • № 132-МИ / 04.11.2019

    относно: Процесуално представителство на Общинска избирателна комисия Сопот по дела, по които ОИК – Сопот е страна, при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

  • № 131-МИ / 04.11.2019

    относно: приключване на работа в ИП

всички решения