Заседания

Решения

№ 106-МИ / 25.10.2019

ОТНОСНО : транспортиране, охрана, организацията и вътрешния ред на СИК до и в ОИК Сопот при предаване и съхранение на изборните книжа и материали от изборите при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г. в помещението на ОИК, находящо се в град Сопот, ул.“Иван Вазов“ №55 – Ритуална зала на Община Сопот, определяне на зони за престой и присъствие на наблюдатели, застъпници на кандидатски листи, представители на партии, коалиции и местни коалиции, представители на средствата за масово осведомяване.

№ 105-МИ / 25.10.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатска листа за изборите за общински съветници и кметове, предложени от политическа партия ЕВРОРОМА, за участие в изборите за общински съветници и кметове, които ще се произведат на 27 октомври 2019г.

№ 104-МИ / 25.10.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатска листа за изборите за общински съветници и за кметове, предложен от КП БСП за България, за участие в изборите за общински съветници и кметове, които ще се произведат на 27 октомври 2019г.

Календар

Решения

  • № 133-МИ / 06.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ КВОТАТА НА Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ), ПОРАДИ ИЗБИРАНЕ НА ДЕЯН ФИЛЧЕВ ДОЙНОВ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ.

  • № 132-МИ / 04.11.2019

    относно: Процесуално представителство на Общинска избирателна комисия Сопот по дела, по които ОИК – Сопот е страна, при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

  • № 131-МИ / 04.11.2019

    относно: приключване на работа в ИП

всички решения