Заседания

Решения

№ 87-МИ / 11.10.2019

ОТНОСНО : смяна на членове на СИК № 16430008

№ 86-МИ / 11.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на упълномощени лица, които да присъстват при предаване на бюлетините

№ 85-МИ / 11.10.2019

ОТНОСНО : Oдобряване предпечатните образци на протоколите по видове избори в Община Сопот

Календар

Решения

  • № 133-МИ / 06.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ КВОТАТА НА Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ), ПОРАДИ ИЗБИРАНЕ НА ДЕЯН ФИЛЧЕВ ДОЙНОВ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ.

  • № 132-МИ / 04.11.2019

    относно: Процесуално представителство на Общинска избирателна комисия Сопот по дела, по които ОИК – Сопот е страна, при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

  • № 131-МИ / 04.11.2019

    относно: приключване на работа в ИП

всички решения