Общинска избирателна комисия Сопот


РЕШЕНИЕ
№ 127-МИ
Сопот, 01.11.2019

ОТНОСНО: допълване на решение №119-МИ от 28.10.2019г. на ОИК Сопот за избор на общински съветници в община Сопот

На основание писмо изх.№МИ-15-1327/31.10.2019г. на ЦИК и във връзка  чл.459, ал.1 от ИК от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия Сопот

 

 

Р Е Ш И:

 

Допълва решение №119 – МИ от 28.10.2019г. на ОИК Сопот със следното съдържание:

 

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд Пловдив.

Председател: Антонина Цочева Цочева

Секретар: Жоро Иванов Попдончев

* Публикувано на 01.11.2019 в 18:36 часа

Свързани решения:

119-МИ/28.10.2019

Календар

Решения

  • № 133-МИ / 06.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ КВОТАТА НА Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ), ПОРАДИ ИЗБИРАНЕ НА ДЕЯН ФИЛЧЕВ ДОЙНОВ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ.

  • № 132-МИ / 04.11.2019

    относно: Процесуално представителство на Общинска избирателна комисия Сопот по дела, по които ОИК – Сопот е страна, при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

  • № 131-МИ / 04.11.2019

    относно: приключване на работа в ИП

всички решения