Общинска избирателна комисия Сопот


РЕШЕНИЕ
№ 119-МИ
Сопот, 28.10.2019

ОТНОСНО: Брой мандати за общински съветници 17 Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И:

 1. Общинската избирателна квота е 234 гласове
 2. Избрани за общински съветници независими кандидати: НЯМА

III. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:17

 1. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Ном. бюл.

Наименование на партията или коалиция

Брой мандати

34

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

3

43

ПП ГЕРБ

3

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

2

58

Движение ЗАЕДНО за промяна

1

64

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

3

67

Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ)

5

 

 1. Обявява разпределението на заявените предпочитания(преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

№ в бюл етин ата

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в подр ежда нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите в листата

№ на спис ъка

Брой предпо читания

4

ПП АТАКА

1

Пенчо Георгиев Стоянов

А

15

2

Димитър Генчев Димитров

А

12

3

Иван Димитров Рачев

Б

1

34

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1

Марин Маринов Бодуров

А

176

2

Евгени Тодоров Димов

А

73

3

Стефан Илиев Стоянов

А

43

4

Никола Койчев Пингелов

Б

24

5

Росица Николаева Шашева

Б

29

6

Милен Иванов Божков

Б

29

7

Иван Ганчев Петканчев

Б

31

8

Анна Иванова Спасова

Б

27

9

Иван Василев Сулев

Б

13

10

Габриела Димитрова Караганчева

Б

33

11

Неделчо Атанасов Тумбалеев

Б

14

12

Надежда Димитрова Василева

Б

15

13

Генчо Панов Гавраилов

Б

9

14

Петя Иванова Стоянова

Б

10

15

Павлин Иванов Драганов

Б

8

 

 

 

16

Марияна Христова Маринова

Б

8

17

Теодора Вълкова Рачева-Джиджова

Б

12

36

ПП ЕВРОРОМА

1

Чавдар Атанасов Чонов

А

79

2

Марин Димитров Христов

А

9

43

ПП ГЕРБ

1

Георги Александров Григоров

А

137

2

Галина Митева Белезирева

А

59

3

Нели Дечкова Пенева

А

59

4

Октай Асанов Алиев

А

44

5

Елка Стоянова Еленова

А

44

6

Теодора Петкова Кулинска

Б

19

7

Мария Христова Петрова

Б

22

8

Димо Димитров Димов

Б

28

9

Иван Николов Петков

Б

18

10

Красимир Георгиев Цветков

Б

33

11

Дечко Минчев Антонов

Б

32

12

Асима Вангелова Костова-Маджарова

Б

32

13

Стоян Иванов Паунов

Б

34

14

Пенка Видолова Цветкова

Б

18

15

Николай Цветанов Кръстев

Б

4

16

Марийка Иванова Геровска

Б

11

17

Христина Павлова Гиргинова

Б

10

48

ВЪЗРАЖДАНЕ

1

Димитър Тодоров Манов

А

27

2

Христо Ангелов Цолев

А

18

3

Цветомира Бенкова Филянова

А

7

4

Стойчо Колев Колев

А

6

5

Николай Атанасов Николов

А

6

6

Петър Петков Генов

А

5

7

Николай Цанков Колев

Б

2

8

Атанас Николов Николов

Б

0

9

Беньо Димитров Бенев

Б

0

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

Станислав Илиев Стоенчев

А

225

2

Пепа Цветкова Попова-Минкова

А

44

3

Галина Костова Петкова

Б

36

4

Тотка Димитрова Найденова

Б

12

5

Пенка Янева Ласкарева

Б

19

6

Иван Христов Петканчев

Б

35

7

Марко Димитров Димитров

Б

27

8

Чудомира Николаева Бичева

Б

12

9

Данка Димитрова Дойчевска-Аргирова

Б

18

10

Весела Цветанова Тракийска

Б

30

11

Богдана Кръстева Мачева

Б

11

12

Николай Трифонов Събев

Б

22

13

Пенка Иванова Василева

Б

10

14

Росица Наскова Топалска

Б

7

15

Иван Петров Тонков

Б

20

16

Тоня Иванова Донкова

Б

5

17

Милена Тодорова Демирева

Б

8

58

Движение ЗАЕДНО за промяна

1

Стефан Филчев Филчев

А

53

2

Иван Станев Якимджийски

А

47

3

Камен Николов Шаралиев

А

31

4

Лиляна Димитрова Йотова

А

18

5

Христине Николаева Пешева

Б

12

6

Теодор Костов Добройков

Б

6

 

 

 

7

Красимира Георгиева Велкова

Б

8

8

Емил Димитров Василев

Б

2

9

Екатерина Петрова Данчева

Б

5

10

Тодор Венциславов Лазаров

Б

12

11

Антоанета Димитрова Ранчева

Б

9

12

Боян Кирилов Кутеков

Б

10

13

Стефан Иванов Йорданов

Б

8

14

Диана Василева Юнакова

Б

13

15

Николай Цончев Фърков

Б

12

16

Милена Иванова Пенчева

Б

8

64

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

1

Яна Стоянова Тодорова

А

102

2

Павел Итев Павлов

А

78

3

Любомир Пенчев Джапаров

А

76

4

Васил Петров Максимов

А

65 (41)

5

Веселин Иванов Минчев

А

46

6

Кирил Маринов Рачев

Б

2

7

Тодор Василев Караколев

Б

42

8

Даниел Ивов Клисуров

Б

42

9

Лидия Найденова Начева

Б

21

10

Георги Николаев Пилев

Б

14

11

Лалка Йорданова Спасова

Б

28

12

Стефан Митков Христов

Б

12

13

Стоян Делков Димитров

Б

12

14

Георги Златков Василев

Б

14

15

Иван Ненчев Халачев

Б

16

16

Вълко Ненков Колев

Б

29

17

Русен Минчев Минчев

Б

17

67

Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ)

1

ДЕЯН ФИЛЧЕВ ДОЙНОВ

А

334

2

ФРАТЬО НЕДЕЛЧЕВ КУРТЕВ

А

137

3

МЛАДЕН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

А

111

4

МАНО МАНОВ МАНОВСИ

А

103

5

ГЕОРГИ ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ

А

96

6

АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА БОЧЕВА

Б

85

7

КАТЯ НИКОЛОВА АДЪРСКА-ДАСКОВА

Б

85

8

СЮЛЕЙМАН АЛИОСМАНОВ БИДЖОВ

Б

37

9

СТАНИСЛАВА ДИМОВА ДЕЛИДИМОВА

Б

34

10

ГРИГОР ВЕСЕЛИНОВ СКЪРЦАЛОВ

Б

22

11

МАРИЯ ЯНЕВА ЛУЧЕВА

Б

21

12

НИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

Б

20

13

БОРИС ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

Б

21

14

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СПАСОВ

Б

8

15

СТАНКО ЛУЧЕВ ЛУЧЕВ

Б

40

16

ПЕТЪР БОРИСЛАВОВ КРЪСТАНОВ

Б

24

17

АНГЕЛ ВОЛОДИЕВ КАМБОВ

Б

42

 

Решение за подреждане на кандидати от списък А при равни предпочитания: Партия ПП ГЕРБ и преференции 44:

1.Октай Асанов Алиев

2.Елка Стоянова Еленова

Партия ПП ГЕРБ и преференции 59: 1.Галина Митева Белезирева

2.Нели Дечкова Пенева

 

 1. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН / ЛНЧ

1 Галина Митева Белезирева                                  ПП ГЕРБ                                                                                               хххххххххх

2 Георги Александров Григоров                            ПП ГЕРБ                                                                                               хххххххххх

Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ

3 ГЕОРГИ ХРИСТОВ АЛЕКСИЕВ

АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ)                                            хххххххххх

4 ДЕЯН ФИЛЧЕВ ДОЙНОВ

Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ

АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ)                                            хххххххххх

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО

5 Евгени Тодоров Димов                                           ДВИЖЕНИЕ                                                                                         хххххххххх

 • ОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА

6 Любомир Пенчев Джапаров                                 ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ                                                            хххххххххх

7 МАНО МАНОВ МАНОВСКИ

Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ

АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ)                                            хххххххххх

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО

8 Марин Маринов Бодуров                                     ДВИЖЕНИЕ                                                                                         хххххххххх

9 МЛАДЕН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ

АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ)                                              хххххххххх

10 Нели Дечкова Пенева                                              ПП ГЕРБ                                                                                               хххххххххх

 • ОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА

11 Павел Итев Павлов                                                   ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ                                                          хххххххххх

12 Пепа Цветкова Попова-Минкова                         БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                                                                         хххххххххх

13 Станислав Илиев Стоенчев                                   БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                                                                         хххххххххх

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО

14 Стефан Илиев Стоянов                                           ДВИЖЕНИЕ                                                                                       хххххххххх

15 Стефан Филчев Филчев                                          Движение ЗАЕДНО за промяна                                                      хххххххххх

16 ФРАТЬО НЕДЕЛЧЕВ КУРТЕВ

Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ

АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ)                                            хххххххххх

 • ОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА

17 Яна Стоянова Тодорова                                         ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ                                                            хххххххххх

 

 

 

                                        Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

няма

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетото решение:

                                         НЯМА

Председател: Антонина Цочева Цочева

Секретар: Жоро Иванов Попдончев

* Публикувано на 28.10.2019 в 14:24 часа

Свързани решения:

127-МИ/01.11.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 134-МИ / 24.01.2022

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник: МАНО МАНОВ МАНОВСКИ, избран от квотата на Местна Коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ) и обявяване нов общински съветник на мястото на освободения мандат от листата на Местна Коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ).

 • № 133-МИ / 06.11.2019

  относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ КВОТАТА НА Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ), ПОРАДИ ИЗБИРАНЕ НА ДЕЯН ФИЛЧЕВ ДОЙНОВ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ.

 • № 132-МИ / 04.11.2019

  относно: Процесуално представителство на Общинска избирателна комисия Сопот по дела, по които ОИК – Сопот е страна, при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

всички решения