Общинска избирателна комисия Сопот


РЕШЕНИЕ
№ 118-МИ
Сопот, 30.10.2023

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници 17 / Седемнадесет/

Днес в 7,25 часа, Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И:

 1. Общинската избирателна квота е 200 /двеста/ гласове
 1. Избрани за общински съветници независими кандидати: НЯМА
 2.  Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:17 /седемнадесет/
 1. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Ном.

бюл

Наименование на партията или коалиция

Брой мандати

7

ПП ГЕРБ

2

35

БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА

6

66

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

2

68

МК ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА (КП ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА и ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

2

69

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ  ( „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“,  „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“)

5

 

 1. Обявява разпределението на заявените предпочитания(преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите коалициите и местните коалиции получили мандати и подрежда кандидатите както следва

 

№ в

бюлетината

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в подреждането

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите в листата

Спи сък

Брой предпочитания

 

7

ПП ГЕРБ

1

Нели Дечкова Пенева

А

79

2

Иван Николов Петков

А

64 (44)

З

Елка Стоянова Еленова

А

33

4

Мирослав Францов Пашкулов

А

24

5

Минко Христов Минков

А

21

6

Марийка Иванова Геровска

Б

8

7

Стоян Иванов Паунов

Б

16

8

Мария Стоянова Нешева

Б

8

9

Любка Иванова Толумова

Б

8

10

Ивона Георгиева Павлова

Б

13

21

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

Димитър Петров Митев

А

48

2

Костадин Петров Кеков

А

21

З

Генка Георгиева Грошева

А

17

4

Петър Румянов Петров

А

13

5

Петьр Пенчев Куцидимов

А

12

6

Камелия Димитрова Христова

Б

10

7

Венцеслав Георгиев Луков

Б

7

8

Димитър Димов Куцидимов

Б

1

9

Лиляна Петева Бакърджиева

Б

8

 

 

10

Иван Итков Дечев

Б

2

 

 

11

Димитър Красимиров Василев

Б

0

 

 

12

Теодора Минчева Стругарева

Б

1

 

 

13

Петър Цветанов Петров

Б

7

 

 

14

Анна Маринова Тодорова

Б

1

 

 

15

Добрин Ненов Гавраилов

Б

1

 

 

16

Красимир Дочев Дочев

Б

3

25

СДС

1

Димитър Тодоров Манов

А

12

2

Петър Петков Генов

А

2

З

Иван Ненчев Халачев

Б

1

4

Красимир Недков Романски

Б

1

5

Марин Матеев Куртев

Б

0

35

БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА

1

Деян Филчев Дойнов

А

262

2

Фратьо Неделчев Куртев

А

124

З

Антонина Цочева Цочева

А

87

4

Анелия Стефанова Бочева

Б

74

5

Пепа Христова Недкова-Урумова

Б

70

6

Катя Николова Адърска-Даскова

Б

73

7

Сюлейман Алиосманов Биджов

Б

69

8

Младен Стоянов Димитров

Б

62

9

Георги Христов Алексиев

Б

51

10

Григор Веселинов Скърцалов

Б

31

11

Станислава Димова Делидимова

Б

36

12

Станко Лучев Лучев

Б

37

13

Петьр Бориславов Кръстанов

Б

20

14

Борис Георгиев Стефанов

Б

10

15

Димитър Иванов Блянтов

Б

48

16

Цвятко Иванов Дойчинов

Б

5

17

Ангел Володиев Камбов

Б

72

42

ВЪЗРЖДАНЕ

1

Иван Христов Минков

А

57

2

Иванка Славчева Танчевска

А

24

З

Гергана Цветкова Рачева

А

13

4

Стоян Славчев Стоянов

А

10

5

Мария Матеева Атанасова

А

10

6

Лалка Илиева Илиева

Б

7

7

Димитър Танев Танев

Б

8

66

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ

ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА

БЪЛГАРИЯ

1

Иван Станев Якимджийски

А

88

2

Иван Атанасов Атанасов

А

48

З

Калина Йоткова Кацарева- Пулева

А

37

4

Дечко Минчев Антонов

А

33

5

Габриела Димитрова Караганчева

А

31

6

Андреан Делков Петков

Б

19

7

Красимир Атанасов Иванов

Б

8

8

Ваня Йосифова Йосифова

Б

27

9

Видол Петров Йочев

Б

13

10

Красими Петков Стойков

Б

28

11

Анка Веселинова Костова

Б

16

12

Магдалена Христова Нейкова

Б

16

13

Йорданка Станкова Кънева

Б

5

14

Боян Атанасов Врачев

Б

з

15

Веселин Димитров Костов

Б

8

16

Емил Анелинов Ризов

Б

7

17

Димитър Николов Маринов

Б

23

68

МК ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА (КП

ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА и ПП ВМРОБЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ)

1

Любомир Пенчев Джапаров

А

53

2

Иван Петров Неделев

А

48

З

Иван Дончев Дончев

А

43 (22)

4

Стоил Атанасов Атанасов

А

39

5

Дочка Василева Минчева

А

37

6

Даниел Ивов Клисуров

А

36

7

Деница Нешева Чонова

А

35

8

Лалка Йорданова Спасова

А

30

9

Милен Сотиров Сотиров

Б

17

10

Мария Христова Джапарова

Б

9

11

Деляна Лалова Райкова

Б

9

12

Лиляна Рачева Костова

Б

17

13

Красимир Ганчев Ганчев

Б

21

14

Крум Росенов Радев

Б

5

15

Георги Николаев Пилев

Б

15

16

Нено Борисов Кисьов

Б

6

17

Петко Минков Минков

Б

з

69

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ ( БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, БВ, ДПС, ДБГ)

1

Станислав Илиев Стоенчев

А

227

2

Осман Юсеин Узун

А

84

З

Яко Атанасов Драганов

А

74

4

Мартин Кирилов Грънчарски

А

66

5

Калина Георгиева Чилингирова

Б

53

6

Маринела Тодорова Стоянова

Б

48

7

Цветан Христов Спасов

Б

40

8

Иван Христов Петканчев

Б

33

9

Данка Димитрова Дойчевска- АРГИРОВА

Б

27

10

Весела Цветанова Тракийска

Б

40

11

Евгения Георгиева Димитрова

Б

18

12

Теодора Стефанова Стоянова

Б

46

13

Лидия Найденова Начева

Б

22

14

Георги Любомиров Беберов

Б

17

15

Тоня Найденова Станкова

Б

10

16

Николай Трифонов Събев

Б

24

17

Радка Маркова Стефанова

Б

25

Vl. Обявява имената на избраните общински съветници по партии коалиции и местни коалиции както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН /ЛНЧ

1

Анелия Стефанова Бочева

БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА

 

2

Антонина Цочева Цочева

БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА

 

З

Деян Филчев Дойнов

БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА

 

4

Иван Атанасов Атанасов

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА -ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

 

5

Иван Николов Петков

ПП ГЕРБ

 

б

Иван Петров Неделев

МК ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА (КП ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА и ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО

НАЦИОНАЛНО ВИЖЕНИЕ

 

7

Иван Станев Якимджийски

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА -ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

 

8

Калина Георгиева Чилингирова

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, БВ, ДПС, ДБГ)

 

9

Катя Николова Адърска-Даскова

БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА

 

10

Любомир Пенчев Джапаров

МК ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА (КП ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА и ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО

НА ИОНАЛНО ВИЖЕНИЕ

 

11

Мартин Кирилов Грънчарски

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, БВ, ДПС, ДБГ)

 

12

Нели Дечкова Пенева

ПП ГЕРБ

 

13

Осман Юсеин Узун

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, БВ, ДПС, ДБГ)

 

14

Пепа Христова Недкова-Урумова

БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА

 

15

Станислав Илиев Стоенчев

 МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, БВ, ДПС, ДБГ)

 

16

Фратьо Неделчев Куртев

БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА

 

17

Яко Атанасов Драганов

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, БВ, ДПС, ДБГ)

 

 

 Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: няма

Решението полежи на оспорване по чл. 88 от ИК.

Председател: Мариана Петрова Ковачева

Секретар: Натали Стефанова Каламова

* Публикувано на 30.10.2023 в 08:25 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 136-МИ / 07.12.2023

  относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник КАЛИНА хххххххххх ЧИЛИНГИРОВА, избрана от квотата на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ („БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“) и ОБЯВЯВАНЕ на следващия в листата за избран

 • № 135-МИ / 05.11.2023

  относно: приключване на работата в ИП

 • № 134-МИ / 05.11.2023

  относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ КВОТАТА НА МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ („БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“), ПОРАДИ ИЗБИРАНЕ НА СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ СТОЕНЧЕВ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ.

всички решения