Общинска избирателна комисия Сопот


РЕШЕНИЕ
№ 132-МИ
Сопот, 04.11.2019

ОТНОСНО: Процесуално представителство на Общинска избирателна комисия Сопот по дела, по които ОИК – Сопот е страна, при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

На основание чл.87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Сопот, област Пловдив

Р Е Ш И:

Пред всички съдилища в Република България по дела, по които ОИК – Сопот, област Пловдив е страна, процесуалното представителство, ще се осъществява от Председателя на комисията – Антонина Цочева Цочева, както и зам. -председателя Мариана Петрова Ковачева. Упълномощените членове на ОИК – Сопот имат право да представляват комисията пред съдилищата в Република България заедно и по отделно.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, чрез ОИК-Сопот в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Антонина Цочева Цочева

Секретар: Жоро Иванов Попдончев

* Публикувано на 04.11.2019 в 21:04 часа

Календар

Решения

  • № 135 - МИ / 11.01.2023

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник: СТЕФАН ФИЛЧЕВ ФИЛЧЕВ, избран от квотата на Движение ЗАЕДНО за промяна и обявяване нов общински съветник на мястото на освободения мандат от листата на Движение ЗАЕДНО за промяна.

  • № 134-МИ / 24.01.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник: МАНО МАНОВ МАНОВСКИ, избран от квотата на Местна Коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ) и обявяване нов общински съветник на мястото на освободения мандат от листата на Местна Коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ).

  • № 133-МИ / 06.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ КВОТАТА НА Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ), ПОРАДИ ИЗБИРАНЕ НА ДЕЯН ФИЛЧЕВ ДОЙНОВ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ.

всички решения