Общинска избирателна комисия Сопот


РЕШЕНИЕ
№ 130-МИ
Сопот, 03.11.2019

ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ

Днес, 03.11.2019 г., в 23,58 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА за избран за Кмет на  община Сопот, област Пловдив

 

ДЕЯН ФИЛЧЕВ ДОЙНОВ

ЕГН хххххххххххххх

 

Издигнат от Местна коалиция ВОЛЯ(ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ), получил 2 501  действителни гласове.

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

                                         НЯМА

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд Пловдив, чрез ОИК Сопот.

 

Председател: Антонина Цочева Цочева

Секретар: Жоро Иванов Попдончев

* Публикувано на 04.11.2019 в 00:03 часа

Календар

Решения

  • № 133-МИ / 06.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ КВОТАТА НА Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ), ПОРАДИ ИЗБИРАНЕ НА ДЕЯН ФИЛЧЕВ ДОЙНОВ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ.

  • № 132-МИ / 04.11.2019

    относно: Процесуално представителство на Общинска избирателна комисия Сопот по дела, по които ОИК – Сопот е страна, при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

  • № 131-МИ / 04.11.2019

    относно: приключване на работа в ИП

всички решения