Общинска избирателна комисия Сопот


РЕШЕНИЕ
№ 124-МИ
Сопот, 01.11.2019

ОТНОСНО: промяна състава на секционна избирателна комисия № 16430001 с адрес град Сопот, НУ „Неделя Петкова“ ул.“Иван Вазов“ №51.

Постъпило е  предложение,  вх. №103/1.11.2019г., с което председателят на ПП“АТАКА“ град Сопот Димитър Генчев Димитров заявява, че желае лицето Георги Димитров Николов,  ЕГН ХХХХХХХХХХ,  комисия № 16430001 с адрес град Сопот, НУ „Неделя Петкова“ ул.“Иван Вазов“ №51, да бъде освободена, поради наличието на здравословни причини , като вместо него като член да бъде назначен Стоян Танков Стоянов, ЕГН ХХХХХХХХХХ – от утвърдените резервни членове

 На основание чл. 87,  ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на Централната избирателна комисия,  Общинска избирателна комисия – Сопот

 

РЕШИ:

1.Освобождава  Георги Димитров Николов,  ЕГН ХХХХХХХХХХ като член на СИК с № 16430001 с адрес: град Сопот, НУ „Неделя Петкова“,  ул. „Иван Вазов“ №51 и анулира издаденото и удостоверение.

2.Назначава  Стоян Танков Стоянов, ЕГН ХХХХХХХХХХ за член на СИК с № 16430001 с адрес: град Сопот, НУ „Неделя Петкова“,  ул. „Иван Вазов“ №51. На назначения да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Антонина Цочева Цочева

Секретар: Жоро Иванов Попдончев

* Публикувано на 01.11.2019 в 14:43 часа

Календар

Решения

  • № 133-МИ / 06.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ КВОТАТА НА Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ), ПОРАДИ ИЗБИРАНЕ НА ДЕЯН ФИЛЧЕВ ДОЙНОВ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ.

  • № 132-МИ / 04.11.2019

    относно: Процесуално представителство на Общинска избирателна комисия Сопот по дела, по които ОИК – Сопот е страна, при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

  • № 131-МИ / 04.11.2019

    относно: приключване на работа в ИП

всички решения