Общинска избирателна комисия Сопот


РЕШЕНИЕ
№ 123-МИ
Сопот, 30.10.2019

ОТНОСНО: график за предаването на изборните книжа и материали на СИК за произвеждане на втори тур на местните избори, насрочен на 03.11.2019г.

Във връзка с организацията за предаване на изборните книжа и материали на СИК и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

            Определя Калоян Борисов Цветанов – зам.председател на ОИК, Христина Краева Краева – член на ОИК и Христина Христова Кънева – член на ОИК, всички от различни политически сили, да присъстват при предаване на изборните книжа и материали на 02.11.2019г., като упълномощава същите заедно и поотделно да  подписват плика в който ще бъде поставен печатът на съответната СИК и приемо-предавателните протоколи.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Антонина Цочева Цочева

Секретар: Жоро Иванов Попдончев

* Публикувано на 30.10.2019 в 18:38 часа

Календар

Решения

  • № 133-МИ / 06.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ КВОТАТА НА Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ), ПОРАДИ ИЗБИРАНЕ НА ДЕЯН ФИЛЧЕВ ДОЙНОВ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ.

  • № 132-МИ / 04.11.2019

    относно: Процесуално представителство на Общинска избирателна комисия Сопот по дела, по които ОИК – Сопот е страна, при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

  • № 131-МИ / 04.11.2019

    относно: приключване на работа в ИП

всички решения