Общинска избирателна комисия Сопот


РЕШЕНИЕ
№ 120-МИ
Сопот, 28.10.2019

ОТНОСНО: определяне на упълномощени лица, които да присъстват при предаване на бюлетините

На основание чл. 87,  ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс,  Общинска избирателна комисия – Сопот

РЕШИ:

УПЪЛНОМОЩАВА Ненко Цанков Ковачев, ЕГН хххххххххх, представител на политическа партия „ГЕРБ“ и Данаил Николов Пингелов, ЕГН ххххххххх, представител на политическа партия „ВМРО“, и двамата членове на ОИК Сопот, да присъстват при предаване на бюлетините за втори тур на местните избори, насрочен на 03.11.2019г., като получат същите и подпишат приемо-предавателен протокол.

Решението да се изпрати по електронна поща на печатницата на БНБ с копие до ЦИК, както и своевременно да се уведоми  областна администрация Пловдив.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Антонина Цочева Цочева

Секретар: Жоро Иванов Попдончев

* Публикувано на 30.10.2019 в 18:34 часа

Календар

Решения

  • № 133-МИ / 06.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ КВОТАТА НА Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ), ПОРАДИ ИЗБИРАНЕ НА ДЕЯН ФИЛЧЕВ ДОЙНОВ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ.

  • № 132-МИ / 04.11.2019

    относно: Процесуално представителство на Общинска избирателна комисия Сопот по дела, по които ОИК – Сопот е страна, при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

  • № 131-МИ / 04.11.2019

    относно: приключване на работа в ИП

всички решения