Общинска избирателна комисия Сопот


РЕШЕНИЕ
№ 118
Сопот, 28.10.2019

ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВА предпечатния образец на бюлетина за кмет на община Сопот на втори тур.

Общинската избирателна комисия трябва да утвърди предпечатния образец на бюлетина. ОИК принтира образец от бюлетината върху която следва да се подпишат всички присъстващи членове на ОИК и да изпишат трите си имена собственоръчно. Задължително се отбелязват датата и часът на утвърждаване на образеца на бюлетината.

Електронният образец на бюлетина да бъде   подписан с електронния подпис на комисията.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 9 във вр.чл.452, ал.5 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Сопот

РЕШИ:

 УТВЪРЖДАВА предпечатния образец на бюлетина за кмет на община Сопот (приложение № 1, неразделна част от настоящото решение) за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Решението полежи на оспорване по чл. 88 от ИК.

Председател: Антонина Цочева Цочева

Секретар: Жоро Иванов Попдончев

* Публикувано на 28.10.2019 в 12:38 часа

Календар

Решения

  • № 133-МИ / 06.11.2019

    относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ КВОТАТА НА Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ), ПОРАДИ ИЗБИРАНЕ НА ДЕЯН ФИЛЧЕВ ДОЙНОВ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ.

  • № 132-МИ / 04.11.2019

    относно: Процесуално представителство на Общинска избирателна комисия Сопот по дела, по които ОИК – Сопот е страна, при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

  • № 131-МИ / 04.11.2019

    относно: приключване на работа в ИП

всички решения